Den gode melodi kan kontaktes her:

Den gode melodi
Leif Blix
Gamle Bomansvik vei 26
1459 Nesodden

Mobil: 911 35 582

E-post: post@dengodemelodi.com

Den gode melodi fakturerer gjennom sitt firma Bal Musette ans

Org.nr.: 982 779 278

Kontonr: 1602 55 96807