Klikk på plakaten for å laste ned

Bilder som kan lastes ned og brukes i omtaler av konserter med Den gode melodi:

Foto: Kathrine Geard

Foto: Emma Pétursdottir
Foto: Pressefoto